JULEKORTHISTORISK NOTAT 2021

(For eventuelle nye lesere: Jeg publiserer her et utvalg fra min farmors rikholdige samling av julekort fra tidlig 1900-tall - og tillater meg å reflektere litt rundt form og innhold. Eller noe sånnt.)

Vi fortsetter der vi slapp i fjor, den gang med en vakker danserinne som slett ikke var kledd for en norsk vinter. Årets første modell er også rimelig lettkledd, og slett ikke omgitt av dompapper, grantrær, snø og andre tradisjonelle julekortingredienser. Man kunne kanskje tenke at damen på kortet er en variant av Sta. Lucia, og at hun således hører julen til, men hun er for det første ikke lys blond, slik Lucia etter tradisjonen skal være. Hun bærer heller ikke lysekrone på hodet, men tvert imot kvister fra et tre i full blomst, noe som burde minne mer om sommer enn om jul. Vi har tatt med kortet i to versjoner, fra 1904 og 1905, bl.a. for å illustrere det postkortmessige fenomen at man den gang ikke hadde lov til å skrive hilsener etc på baksiden av kortet: Den siden var reservert eksklusivt for navn og adresse. Og frimerke, naturligvis. Porto 5 øre. Skulle man skrive en hilsen, om det så bare var avsenders navn, måtte det gjøres på forsiden. Derfor er det også nokså håpløst å lese teksten når den er helt eller delvis på mørk bakgrunn. Allerede året etter, i 1906, ser det ut til at kloke hoder har ryddet plass til en hilsen ved siden av adressefeltet. Verden gikk fremover den gangen også.

Det første kortet, med en enkel hilsen fra Agnæs og Leif Juul Andersen, er datert 18/11 1904. Nå er det ikke uvanlig blant Farmors julekort er sendt like oppunder jul, så kanskje er ikke dette ment som et julekort i det hele tatt? Det andre kortet, med samme motiv, men delvis kolorert, er fra året etter, datert 3/11 1905, og altså sendt enda lengre tid før juleklokkene ringer. Dermed faller de kanskje helt utenfor vår julekorthistoriske sammenheng. Det er i alle fall skrevet av Ralf (Realf?) som takker for et kort han selv har fått og refererer til et mysterium hvor noen har fått rede på et eller annet. Hva det dreier seg om vet (visste) nok bare de to. Han uttrykker i alle fall et ønske om «at faa se Dem» i forbindelse med et møte som skal finne sted. Snakker vi om en mulig beiler her (også)?

Ellers kan vi i år glede oss over fire kort med et slags felles tema: «Hun og han i snøen». To av dem fra 1906, to fra 1909. Her er det i alle fall ikke tvil om at vi har med julekort å gjøre. Alle kortene inneholder ønske om god jul og/eller godt nytt år. De to kortene fra 1906 har både hilsenen og avsenders navn til og med i gulltrykk! Det er Ole Løkke og Marius Eriksen som på denne gyldne måten hilser Farmor. Kortet fra Martha Karlsen, postlagt i Drøbak, må også nevnes spesielt, siden Martha skriver noe som vel har vært erketypisk for svært mange julekortskrivere: «Tusind tak for vort koselige samvær i sommer». Hun og Farmor har tydeligvis ikke sett hverandre eller hatt noen kontakt siden den gang. Det kan jo være leit, men slik er det ofte for julekortskrivere. Det positive her er at de i alle fall hadde kontakt denne sommeren 1909. Som kjent er det mange julekortskrivere som slett ikke har noen form for kontakt mellom de årlige julehilsenene. At avstanden mellom Brevik og Drøbak neppe var kortere for 112 år siden får da også være en del av forklaringen.

Når det gjelder det felles tematiske i disse kortene, som antydet ovenfor, faller vi selvsagt for det lett romantiserende, enten det gjelder de to svært unge, men hardt arbeidende, som har hentet sitt juletre i skogen, eller de vesentlig mer voksne som dyrker friluftslivet og hverandre utstyrt med ski eller kjelke. Marius Eriksens kjelkekort avspeiler muligens et ønske om å ake med Farmor? De to nokså stivt oppstilte skiløperne på Margarethes kort er «Made in Germany» og postlagt i Kristiansand S 2/1 1909, altså egentlig et nyttårskort. Hva skal man så si om det siste motivet, fra nevnte Martha? Den unge mannen har kanskje hatt litt for stor fart og havnet ute i grass og mose, eller har han bare gått ned på kne for å fri til sin kvinne? Det framgår heller ikke tydelig av bildet hva han har i hånden, hvorvidt han rekker henne noe, eller om hun bare vil prøve å hjelpe ham opp igjen etter fallet?

DETTE ER NEST SISTE UTGAVE AV MINE JULEKORTHISTORISKE NOTATER. SISTE UTGAVE KOMMER (sannsynligvis, hvis ingen går i fella osv.) FØR JUL I 2022. FØLG MED!